پایه کشت

پایه کشت

پایه کشت

ژنهام دارای پایه زیر کشت بیش از 2000 هکتار ، پایگاه کشت رزماری ما در هانشو ، استان چانگده و هوبئی و پایگاه کشت توت در شیانگشی ، استان هونان است.

پایه کشت رزماری

about (3)

about (3)

پایه کشت توت

about

about (3)


بازخورد

پیام خود را در اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید